ZAPYTANIE OFERTOWE

2019-03-18

Aktualizacja:

2019-03-18 12:32

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu zwraca się z zapytaniem ofertowym na rozbiórkę istniejącego obiektu Zjeżdżalnia wodna na terenie Ośrodka Wypoczynkowego.

Zapytanie dotyczy:

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu zwraca się z zapytaniem ofertowym na rozbiórkę istniejącego obiektu Zjeżdżalnia wodna na terenie Ośrodka Wypoczynkowego.

Zapytanie dotyczy:

1) rozbiórki opłotowania
2) rozbiórki całej konstrukcji
3) usunięciu betonowych elementów pod konstrukcją stalową
4) wyrównanie terenu 
5) przygotowanie rozebranych elementów do transportu i składowania na terenie Ośrodka.

Termin wykonania prac: do 20 kwietnia 2019 r.
Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, ul. Kościelna 4, 64-720 Lubasz
Telefon: /067/2556713
E-mail: gok-lubasz@wp.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać firmy i osoby prywatne. Rozliczenie odbędzie na podstawie umowy lub rachunku wystawionego przez firmę. 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Marcin Dudziak

Sposób przygotowania oferty:

W formie pisemnej złożenie oferty w terminie do 29.03.2019 godzina 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu,

ul.Kościelna 4, 64-720 Lubasz lub mailowo na adres gok-lubasz@wp.pl ze wskazaniem potwierdzenia o odebraniu wiadomości.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu

 

źródło: lubasz.pl

Dodaj komentarz