Tworzenie nowej strategii Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania

2015-09-03

Aktualizacja:

2015-09-03 18:06

We wtorek w sali sesyjnej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Czarnkowsko – Trzcianecką Lokalną Grupę Działania, m. in. z przedstawicielami samorządu Gminy Lubasz, radnymi, sołtysami, przedstawicielami jednostek organizacyjnych naszej gminy, przedstawicielami organizacji pozarządowymi, przedsiębiorcami. Ze strony samorządu Gminy Lubasz w spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Lubasz – Marcin Filoda oraz Sekretarz Gminy Lubasz – Grażyna Graj. Wójt Gminy Lubasz podziękował wszystkim za przybycie.

We wtorek w sali sesyjnej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Czarnkowsko – Trzcianecką Lokalną Grupę Działania, m. in. z przedstawicielami samorządu Gminy Lubasz, radnymi, sołtysami, przedstawicielami jednostek organizacyjnych naszej gminy, przedstawicielami organizacji pozarządowymi, przedsiębiorcami. Ze strony samorządu Gminy Lubasz w spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Lubasz – Marcin Filoda oraz Sekretarz Gminy Lubasz – Grażyna Graj. Wójt Gminy Lubasz podziękował wszystkim za przybycie. Słowa podziękowania za obecność na spotkaniu przekazała zebranym również Agnieszka Kulesza – Prezes Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania. Gościliśmy tego dnia także poprzednią Panią Prezes czarnkowskiej LGD, a obecnie Burmistrza Miasta i Gminy Wieleń – Elżbietę Rybarczyk.

Dalszą cześć spotkania poprowadził Grzegorz Cetner – ekspert zewnętrzny. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jakie będą możliwości aplikowania o środki unijne w nowej perspektywie 2014-2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z osi IV Leader. W dalszej części zebrani przedstawiali pomysły mające za cel polepszenie jakości życia mieszkańców Gminy Lubasz oraz uatrakcyjnienie naszej gminy dla osób z zewnątrz w tym turystów. Oczywiście nie wszystkie pomysły zostaną uwzględnione i ujęte wprost w strategii. Jednak spotkanie to daje pewien obraz potrzeb jakie zgłaszane są przez mieszkańców oraz wskazuje kierunki, które należałoby osiągnąć i środki za pomocą których można byłoby to uczynić.

Do 18.09.2015 r. można składać do Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania pomysły na „karcie pomysłu” w zakresie zadań jakie mogłyby zostać realizowane w naszej gminie i uwzględnione przy tworzeniu nowej strategii. „Karta pomysłu” dostępna jest  w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/ w zakładce aktualności. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych: sołtysów, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców z naszej gminy o aktywne włączenie się w tworzenie nowej strategii LGD, właśnie poprzez zaproponowanie fajnych pomysłów. Jeżeli chcą Państwo skonsultować pomysł z nami to bardzo chętnie udzielimy pomocy. W urzędzie pomocy w tej kwestii udzielą Państwu pracownicy: Liliana Helwich oraz Andrzej Łusiewicz.

Było to już ostanie spotkanie jakie Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania organizowała na terenie powiatu. Budowanie strategii rozpoczęło się poprzez konsultacje z mieszkańcami i wysłuchanie pomysłów zmierzających do rozwoju całego obszaru działania LGD. Podsumowując było to spotkanie potrzebne i stanowiło platformę wymiany poglądów pomiędzy mieszkańcami i władzami Gminy Lubasz, a Czarnkowsko – Trzcianecką Lokalną Grupę Działania.

 

Andrzej Łusiewicz

Urząd Gminy Lubasz

Źródło: www.lubasz.pl

Dodaj komentarz