Przybyły dziesiątki hektarów nowych lasów

2017-05-12

Aktualizacja:

2017-05-12 15:39

NOWE LASY JUŻ ROSNĄ…

Wiosna to, obok jesieni, najlepszy okres do sadzenia nowych drzew, zarówno w formie odnowienia lasu jak i zalesień np. gruntów porolnych. Wiosną 2017 r. w ramach wprowadzania nowego pokolenia lasu w Nadleśnictwie Krucz zostało posadzonych łącznie ponad. 1.976.000 szt. młodych drzewek: jednorocznych, dwu- i trzyletnich sadzonek różnych gatunków, takich jak:

NOWE LASY JUŻ ROSNĄ…

Wiosna to, obok jesieni, najlepszy okres do sadzenia nowych drzew, zarówno w formie odnowienia lasu jak i zalesień np. gruntów porolnych. Wiosną 2017 r. w ramach wprowadzania nowego pokolenia lasu w Nadleśnictwie Krucz zostało posadzonych łącznie ponad. 1.976.000 szt. młodych drzewek: jednorocznych, dwu- i trzyletnich sadzonek różnych gatunków, takich jak:

- sosna zwyczajna – 1.623.000 szt.

- dąb (szypułkowy i bezszypułkowy) – 134.000 szt.

- brzoza brodawkowata – 141.000 szt.

- buk zwyczajny – 40.000 szt.

- świerk pospolity – 19.000 szt.

- olcha – 12.000 szt.

- lipa – 7.000 szt.

oprócz w/w gatunków leśnicy posadzili w lesie różne tzw. gatunki biocenotyczne m.in. rokitnika, jarzęba szwedzkiego i zwyczajnego, różę fałdzistolistną.

Na powierzchni 250 ha rośnie już nowy las. Na skutek m.in. suszy w niektórych miejscach nastąpiły wypady sadzonek posadzonych w ubiegłym roku, konieczne było zatem wykonanie poprawek – w tym roku w Nadleśnictwie Krucz, w formie poprawek posadzono młode drzewka na łącznej powierzchni 7 ha.

Powierzchnię prawie 30 ha uznano za odnowienie naturalne, gdyż rosnące tam drzewka, wyrosłe z nasion, rokują spore nadzieję na dobry wzrost i rozwój. W tym roku, w Nadleśnictwie Krucz założono również uprawę w bloku upraw pochodnych, na których posadzono sadzonki sosny zwyczajnej, o powierzchni 6,50 ha.

Oprócz sadzenia sztucznego, gdzie nowy las rośnie posadzony „ręką człowieka" w Nadleśnictwie Krucz, w miejscach gdzie jest to możliwe, inicjuje się odnowienia półnaturalne poprzez siew z wcześniej zebranych nasion. W tym roku nowy las „z siewu" rośnie na powierzchni prawie 13,60 ha.

Odnowienie lasu, posadzenie nowych drzewek w lesie to duży wysiłek wielu ludzi, którzy wykonują ciężką i bardzo odpowiedzialną pracę. Nowy las najczęściej powstaje z sadzonek wyhodowanych w specjalnym miejscu zwanym szkółką leśną, stamtąd po roku, dwóch czy trzech latach, po długim i kosztowym procesie pielęgnacji tych sadzonek w szkółce, drzewka te trafiają do lasu. Powstaje nowy las.

Dlatego też, spacerując po lesie, zbierając grzyby czy jagody, starajmy się uszanować pracę tych ludzi, dzięki którym ten nowy las rośnie. Zgodnie z ustawą o lasach, w trosce o rosnące tam młode pokolenie, wstęp na uprawy leśne do wysokości 4 m jest zabroniony.

Las jest naszym wspólnym dobrem, pożytki płynące z lasu: klimatyczne, krajobrazowe, turystyczne, zdrowotne czy produkcyjne są nieocenione pamiętajmy zatem o tym, że las rośnie bardzo wolno, a każde umyślnie wyrwane, czy uszkodzone młode drzewko to strata, którą naprawia się często przez wiele lat.

 

źródło: pct24.pl

Dodaj komentarz