PROFILAKTYKA W SZKOŁACH

2018-11-05

Aktualizacja:

2018-11-05 13:45

"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!", to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!", to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu. Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

W powiecie czarnkowsko – trzcianeckim kampanię "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!" rozpoczęły dwa równoległe wykłady profilaktyczne przeprowadzone w szkołach Edukacji Lubasz oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Czarnkowie.

Kampania będzie realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. celem podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

W inauguracyjnych spotkaniach wzięło udział łącznie 70 uczniów, którzy zostali zapoznani również z możliwością udostępnienia tzw. "pakietu startowego" czyli merytorycznych materiałów przygotowanych przez Komendę Główną PSP na stronie www.straz.gov.pl
Adam Kotiuszko

 

Fot. Łukasz Perz, Arkadiusz Byliński

 

źródło: czarnkow.info

Dodaj komentarz