Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych „DO HYMNU”

2018-10-07

Aktualizacja:

2018-10-07 19:40

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Miłkowie włącza się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez udział w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół podstawowych „DO HYMNU”.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Miłkowie włącza się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez udział w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół podstawowych „DO HYMNU”.

W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Narodowe Centrum Kultury zorganizowało ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych „Do Hymnu”. W gronie 300 szkół z całej Polski, zakwalifikowała się również szkoła z Miłkowa.

Konkurs jest okazją do wspólnego i radosnego uczczenia jednego z ważniejszych wydarzeń w historii Polski pod hasłem „Niepodległa”. Udział w konkursie służy kształtowaniu poczucia wspólnoty obywatelskiej i przynależności narodowej w kontekście poszerzania wiedzy historycznej i wychowania w szacunku do symboli państwowych.

Zadanie konkursowe polegało na grupowym wykonaniu „a cappella” przez co najmniej 50% wszystkich uczniów szkoły:

1. Hymnu Państwowego,

2. Dwóch znanych pieśni hymnicznych.

2 października 2018r. 80 % uczniów szkoły w Miłkowie zaśpiewało „a capella” Hymn Państwowy, Rotę i Marsz Polonia. Ze 115 uczniów śpiewało 92, z klas od drugiej do ósmej. W dniu przesłuchania konkursowego, szkoła i uczniowie, ubrani zostali w barwy narodowe, co dodatkowo wzmacniało wrażenia i podniosło wagę tego wydarzenia.

Występy były oceniane i rejestrowane przez Jury lokalne, złożone z profesjonalnych muzyków, powołane przez organizatora.

Godziny prób, zaangażowanie uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców oraz efektowna dekoracja sprawiły, że efekt był znakomity i wzruszający.

Dyrygentem tak wielkiego chóru i organizatorem konkursu w szkole była Pani Ewa Zagrodzka.

Jesteśmy dumni, że nasza społeczność szkolna wzięła udział w tak zacnym i ważnym dla nas - Polaków wydarzeniu.

 

źródło: pct24.pl

Dodaj komentarz