Lubasz i Zdzisław Orłowski w książce prof. Andrzeja Furiera

2018-10-09

Aktualizacja:

2018-10-09 08:33

Kilka lat temu ukazała się książka prof. Andrzeja Furiera Z kart historii Lubasza. Teraz poznańskie wydawnictwo FNCE wydrukowało kolejną książkę tego autora, zatytułowaną Powstaniec i obywatel z Wielkopolski – Zdzisław Orłowski. W wielu miejscach odnotowano w niej związki tego bohatera narodowego z naszą miejscowością. Poczynając od okładki na której widnieje fotografia kompanii powstańczej prowadzonej do przysięgi w naszym kościele, przez liczne fragmenty podkreślające wkład Lubasza, Stajkowa i innych wsi z naszej gminy w czyn powstańczy.

Kilka lat temu ukazała się książka prof. Andrzeja Furiera Z kart historii Lubasza. Teraz poznańskie wydawnictwo FNCE wydrukowało kolejną książkę tego autora, zatytułowaną Powstaniec i obywatel z Wielkopolski – Zdzisław Orłowski. W wielu miejscach odnotowano w niej związki tego bohatera narodowego z naszą miejscowością. Poczynając od okładki na której widnieje fotografia kompanii powstańczej prowadzonej do przysięgi w naszym kościele, przez liczne fragmenty podkreślające wkład Lubasza, Stajkowa i innych wsi z naszej gminy w czyn powstańczy. To piękny prezent dla nas wszystkich na setną rocznicę odzyskania niepodległości i ważny głos w dyskusji na temat tego, czy nasza szkoła powinna nosić imię tego bohatera.

Przypomnijmy, że Zdzisław Orłowski zapisał chlubną kartę w walce o niepodległość Polski, jako uczestnik Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, a potem także wojny z bolszewicką Rosją 1920 r. i III Powstania Śląskiego w 1921 r. Najwyższe odznaczenie wojskowe przyznane mu w tym czasie – Krzyż Srebrny Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyż Walecznych, świadczą najlepiej o zasługach bojowych tego oficera. Po odejściu z wojska Zdzisław Orłowski założył w Poznaniu przedsiębiorstwo handlujące węglem, którego rozwój umożliwił mu założenie rodziny i włączenie się w życie społeczne II Rzeczypospolitej. Był aktywnym działaczem organizacji kombatanckich, który organizował w okresie międzywojennym obchody rocznicowe, wspierał weteranów i uczestniczył w uroczystościach patriotycznych.

Okres sukcesów zawodowych i osobistych przerwał wybuch II wojny światowej. Jako oficer Wojska Polskiego został zmobilizowany i wziął udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. Potem przedostał się na Węgry, skąd dotarł do Francji, gdzie wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Służył w nich do zakończenia II wojny światowej, kiedy został zdemobilizowany i wrócił z Anglii do Polski. W zmienionych warunkach politycznych nadal angażował się w prace organizacji społecznych i kombatanckich.

Zdzisław Orłowski połączył w swoim życiu dwa wątki służby dla Polski – najpierw walczył o jej niepodległość, a potem budował silne i zasobne państwo. Zrealizował w ten sposób ukształtowany w Wielkopolsce pod koniec XIX w. wzorzec patriotyzmu, który na równi z walką zbrojną stawiał rozwój społeczny i gospodarczy Polski. Bohatera tej książki z powodzeniem kontynuował w ten sposób patriotyczne tradycje swoich przodków – uczestników XIX wiecznych powstań narodowych. W odróżnieniu od nich, zaznał dumy z polskich zwycięstw w latach 1918-1921. O znaczeniu jakie miały one dla niego świadczy wybór miejsca wiecznego spoczynku – na cmentarzu w Lubaszu, wśród powstańców wielkopolskich, którymi dowodził.

 

 

FNCE – Piotr Kwiatkiewicz, 502214500

Dodaj komentarz