Jesienny Rajd Nordic Walking

2018-10-11

Aktualizacja:

2018-10-11 09:05

Zapraszamy
Regulamin Jesiennego Rajdu Nordic Walking - Goraj Zamek 2018
1. Cel imprezy: 
- promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie formy rekreacyjnej nordic walking,
-integracja osób w różnym wieku, 
- poznawanie walorów krajobrazowych Szwajcarii Czarnkowskiej,
- edukacja przyrodnicza.
2.Termin: 13.10.2018 r. sobota godz.11.00
3. Organizator: Nordic Walking Lubasz
Partnerzy: Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu , Nadleśnictwo Krucz.

Zapraszamy
Regulamin Jesiennego Rajdu Nordic Walking - Goraj Zamek 2018
1. Cel imprezy: 
- promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie formy rekreacyjnej nordic walking,
-integracja osób w różnym wieku, 
- poznawanie walorów krajobrazowych Szwajcarii Czarnkowskiej,
- edukacja przyrodnicza.
2.Termin: 13.10.2018 r. sobota godz.11.00
3. Organizator: Nordic Walking Lubasz
Partnerzy: Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu , Nadleśnictwo Krucz.
4. Start i meta rajdu znajdować się będą na placu przy Masztalarnii - Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek. Stąd po rozgrzewce i pokazie prawidłowej techniki nordic walking przejdziemy na ścieżkę ,,Morena czarnkowska”.
5. Zapisy: pod nr tel. 790 697 113 do 11.10.2018r.
6. Rajd ma charakter towarzyski, bez rywalizacji sportowej. 
7. Trasa będzie wiodła leśnymi ścieżkami ,,Moreny czarnkowskiej” dł. ok. 5 i ok.6 km. Przewidujemy dwie trasy do wyboru: łatwiejszą i trudniejszą.
8. Każdy zawodnik kończący rajd (zapisany telefonicznie do 11.10.2018r.)otrzyma posiłek regeneracyjny, pakiet startowy z niespodzianką i będzie miał możliwość zwiedzania Masztalarnii CP LP oraz będzie uczestniczył w losowaniu drobnych nagród.
9. Każdy zawodnik uczestniczy w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. 
10. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
11. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do podpisania stosownych oświadczeń w biurze rajdu w dniu imprezy (oświadczenie, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w rajdzie, zgodę na publikację wizerunku w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów).Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, jest zobowiązana do dostarczenia stosownego oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów.
12. Biuro rajdu czynne od godz. 10:15 -10.50 przy Masztalarnii.
13. Uczestnictwo: Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział tylko na trasie łatwiejszej – 6 km. Uczestnicy rajdu mają obowiązek stosować się do regulaminu, jak również korzystać wyłącznie z wyznaczonej trasy. Uczestnicy rajdu nie wyprzedzają osoby prowadzącej. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione. Każdy uczestnik musi posiadać kijki do nordic walking i strój sportowy. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu. 
14. Zapisanie się do udziału w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 790 697 113

 

źródło: Nordic Walking Lubasz

Dodaj komentarz