I Gminny Konkurs Recytatorski im. ks. Antoniego Ludwiczaka

2018-10-16

Aktualizacja:

2018-10-29 14:05

W dniu 11 października 2018 roku z inicjatywy Biblioteki Publicznej Gminy Lubasz odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski im. ks. Antoniego Ludwiczaka.
Celem konkursu, obok rozbudzania wrażliwości twórczej w dziedzinie poezji kształtowania i popularyzacji piękna języka ojczystego ze szczególnym podkreśleniem wartości narodowo-patriotycznych.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI SP oraz klasy VII-VIII SP i III gimnzjum
Oceną jury w młodszej kategorii:

W dniu 11 października 2018 roku z inicjatywy Biblioteki Publicznej Gminy Lubasz odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski im. ks. Antoniego Ludwiczaka.
Celem konkursu, obok rozbudzania wrażliwości twórczej w dziedzinie poezji kształtowania i popularyzacji piękna języka ojczystego ze szczególnym podkreśleniem wartości narodowo-patriotycznych.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI SP oraz klasy VII-VIII SP i III gimnzjum
Oceną jury w młodszej kategorii:
I miejsce – Nadia Stróżyńska SP Lubasz
II miejsce – Nikola Rybarczyk SP Lubasz
II miejsce – Maria Hejwosz SP Miłkowo
III miejsce – Blanka Wicher SP Miłkowo
III miejsce – Patrycja Łusiewicz SP Miłkowo
III miejsce – Jadwiga Stochaj SP Miłkowo
w kategorii VII-VIII i III gimnazjum:
I miejsce – Gracjan Stefański SP Miłkowo
II miejsce – Daniel Cichorek – Gimnazjum Lubasz
II miejsce Natalia Zjawińska – SP Lubasz
III miejsce – Aleksandra Ozorkiweicz – Gimnazjum Lubasz
Chciałabym podzię kować dyrekcji i nauczycielom szkół podstawowych w Lubaszu i Miłkowie oraz oddziału gimnazjalnego z przygotowanie uczniów do konkursu. Szanownemu jury w składzie: Mirosławie Jahns, Danucie Grygiel i dyrektorowi GOK Szymonowi Szwedowi za bardzo trudną rolę oceny wszystkichwykonawców. W konkursie wzięło udział 27 uczniów. Z zaproszenia skorzystał Wojt Gminy p. Marcin Filoda oraz P:rzewodnicząca Rady Gminy p. Żaneta Andrzejewska.
Konkusr był dobrą okazją , w 100 rocznicę Niepodległośći, do zaprezentowania nurtu patriotycznego w pozji polskiej i uczcić patrona biblioteki ks. Antoniego Ludwiczaka, wielkiego patrioty i społecznika. Po zakończeniu konkursu dzieci udały się do lubaskiego Sanktuarium by złożyc kwiaty pod tablicą upamiętniającą ks. Ludwiczaka.

 

źródło: GOK Lubasz

Dodaj komentarz