"DZIEŃ WAGAROWICZA"

2019-03-19

Aktualizacja:

2019-03-19 14:04


W pierwszy dzień wiosny, jak co roku, policjanci prowadzić będą wzmożone działania prewencyjne oraz kontrole na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, a także spokoju i porządku w miejscach publicznych. Mundurowi podejmą zdecydowane kroki w stosunku do osób, które tego dnia będą próbowały zakłócać porządek publiczny, a szczególnym nadzorem obejmą punkty sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych.


W pierwszy dzień wiosny, jak co roku, policjanci prowadzić będą wzmożone działania prewencyjne oraz kontrole na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, a także spokoju i porządku w miejscach publicznych. Mundurowi podejmą zdecydowane kroki w stosunku do osób, które tego dnia będą próbowały zakłócać porządek publiczny, a szczególnym nadzorem obejmą punkty sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Pierwszy dzień wiosny zwany potocznie "dniem wagarowicza" powinien być symbolem radości, uśmiechu oraz zadowolenia z nadejścia cieplejszej pory roku. To dzień wyjątkowy dla dzieci i młodzieży, która szczególnie tego dnia podczas zajęć lekcyjnych bierze udział w licznych konkursach, apelach, zabawach oraz happeningach organizowanych przez swoje szkoły. Wśród grona świętujących zapewne pojawią się osoby, które zdecydują się na zachowania nie zawsze zgodnie z prawem i zasadami zdrowego rozsądku. Dlatego też funkcjonariusze apelują do dzieci i młodzieży o unikanie sytuacji niezgodnych z prawem, po to, żeby wspomnienie pierwszego dnia wiosny nie wiązało się z pobytem w komendzie, czy też nie skutkowało szkolną naganą za niewłaściwe zachowanie.

W tym dniu policjanci będą sprawdzać i kontrolować wszystkie miejsca, w których będzie gromadzić się młodzież znużona zajęciami lekcyjnymi. Prowadzone będą również kontrole nieletnich pod kątem stanu trzeźwości i zażywania środków odurzających. Funkcjonariusze obejmą także szczególnym nadzorem miejsca, gdzie sprzedawany jest alkohol oraz wyroby tytoniowe. Policjanci będą interweniować w każdej sytuacji, w której osobie nieletniej będzie sprzedawany alkohol bądź papierosy. Pamiętajmy, że sprzedaż lub podawanie alkoholu osobom niepełnoletnim jest przestępstwem zagrożonym grzywną, a także cofnięciem zezwolenia na jego sprzedaż. Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania się sprzedaży papierosów osobom do lat 18. Za złamanie tego zakazu grozi wysoka grzywna.

Życzymy, aby obchody pierwszego dnia wiosny były wesołe, a zarazem bezpieczne!
Karolina Górzna-Kustra
KPP w Czarnkowie

 

źródło: czarnkow.info

Dodaj komentarz