Aktywna tablica

2018-06-04

Aktualizacja:

2018-06-04 14:37

Aktywna tablica – realizacja programu

Aktywna tablica – realizacja programu
Na terenie gminy Lubasz w ramach Programu „ Aktywna tablica” odbyły się kolejne  wspólne zajęcia na Skype. W zajęciach uczestniczyli uczniowie  szkół podstawowych w Kruczu, Lubaszu, Miłkowie i Kuźnicy Czarnkowskiej. Pierwsze spotkanie, w którym dzieci mogły uczestniczyć zorganizowane zostało przez panią Wiesławę Glazer, a było to spotkanie z  miłośnikiem przyrody, podróżnikiem panem Sławkiem Łapawą. Pan Sławek opowiedział dzieciom o swoich podróżach po odległych kontynentach. Prelekcja wzbogacona była pokazem eksponatów: owadów, strojów ludowych, nakryć głowy oraz dzieł sztuki. Podczas zajęć dzieci pracowały z konturową mapą świata zaznaczając miejsca, które odwiedził pan Sławek. W ten oto sposób mogliśmy  jeszcze raz  wrócić do miejsc omówionych przez podróżnika.  Zajęcia były bardzo pouczające i rozbudziły ciekawość podróżniczą wśród uczniów.
W kolejnych zajęciach uczestniczyła klasa III z Lubasza oraz klasy I i III z Kruczu. Zajęcia dotyczyły tematów związanych z malarstwem, kolorami i barwami. Spotkanie zaaranżowała Pani Aleksandra Bielejewska.  a przeprowadziła je lokalna malarka pani Bogumiła Andrzejewska.  Pani Bogusia zapoznała dzieci z terminem „barwy podstawowe i pochodne”, pokazała jak uzyskać różne odcienie farb, zapoznała z warsztatem malarza. Po części teoretycznej dzieci wykonały własne prace plastyczne, które wzbudziły zachwyt gościa. 
Dzięki Programowi „ Aktywna tablica” możemy przeprowadzać ciekawe zajęcia lekcyjne w kilku szkołach jednocześnie. Daje to duże możliwości, które będą wykorzystywane w ramach tworzonej sieci szkół w gminie Lubasz.

 

źródło: lubasz.pl

Dodaj komentarz