4 maja Matury 2018

2018-05-04

Aktualizacja:

2018-05-04 08:04

4 maja - zaczyna się MATURA 2018. Na ten dzień czekali wszyscy maturzyści, którzy przystąpią do pierwszego egzaminu - matury z języka polskiego.

Egzaminem z języka polskiego rozpoczną zdawanie matur. Matury w 2018 roku będą trwały 19 dni – od 4 do 23 maja.

4 maja - zaczyna się MATURA 2018. Na ten dzień czekali wszyscy maturzyści, którzy przystąpią do pierwszego egzaminu - matury z języka polskiego.

Egzaminem z języka polskiego rozpoczną zdawanie matur. Matury w 2018 roku będą trwały 19 dni – od 4 do 23 maja.

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się o godzinie 9:00, a o godzinie 14:00 uczniowie przystąpią do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Aby uczeń zaliczył pisemną część egzaminu z języka polskiego, musi uzyskać co najmniej 30 procent punktów za odpowiedzi na pytania z arkusza maturalnego.

Matura 2018 z polskiego na poziomie podstawowym podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich sprawdza tzw. czytanie ze zrozumieniem, druga bada umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej, w formie rozprawki lub interpretacji tekstu literackiego.

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym składa się z jednej części i sprawdza umiejętność analizy porównawczej dwóch zestawionych ze sobą utworów literackich.


Maturę ustną z języka polskiego uczniowie będą zdawać między 9 a 22 maja.

Egzamin w poszczególnych szkołach będzie prowadzony według ustalonych tam harmonogramów.
 

źródło: interia.pl

Dodaj komentarz